Nøjsom innovation (afsluttet)

Det er ikke kun i udviklingslande, der er efterspørgsel på nøjsomme løsninger. Også i Vesten vil den svage samfundsøkonomi gøre det nødvendigt for store dele af de vestlige landes befolkninger at klare sig for mindre.


PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012

Det er ikke kun i udviklingslande, der er efterspørgsel på nøjsomme løsninger. Også i Vesten vil den svage samfundsøkonomi gøre det nødvendigt for store dele af de vestlige landes befolkninger at klare sig for mindre.

Kata Fonden er i opstarten af et nyt projekt, som undersøger, hvordan danske virksomheder kan kombinere metoder og løsninger fra udviklingslande, til at udvikle nye nøjsomme produkter målrettet danske forbrugere.

Potentialet i nøjsomme løsninger

Kata Fonden ønsker at gennemføre en forundersøgelse af potentialet samt en undersøgelse af de metoder og principper for innovation, der kan anvendes af danske virksomheder til at skabe pris-gennembrud på nøjsomme løsninger til det danske marked.

Forprojektet skal føre til et vidensgrundlag, som er stærkt nok til at samle et konsortium af forskere og virksomheder, som skal udvikle nye nøjsomme produkter og løsninger, og opsamle erfaringer og inspiration til gavn for danske virksomheder.

Hvad er nøjsomme løsninger?

Nøjsomme løsninger er rettet mod den lave ende af markedet og imødekommer kundernes behov på en tilfredsstillende måde og til en særdeles lav pris.

Nøjsomme løsninger udvider en virksomheds marked ved tiltrække brugere, der ellers ikke havde råd til produktet eller løsningen. Strategien er at sænke priserne og opnå et større salgsvolumen - snarere end at hæve indtjeningen pr. enhed ved at tilføje ekstra funktioner.

Nøjsom innovation er drevet af behovet for at klare sig med begrænsede midler, og derfor er der en vis accept blandt kunderne om at gå på kompromis med bekvemmelighed.

Nøjsomme løsninger er tjenester og systemer, snarere end blot enkeltstående produkter. Der opnås en meget lavere pris end sædvanligt ved at se meget bredt på den sammenhæng, kunden befinder sig i. Løsningen integrerer gerne flere produkter og inddrager flere aktører i at skabe værdi - herunder brugerne selv.

PROJEKTET BLEV AFSLUTTET I 2012

Radioindslag 24syv

Starter ved 11.48 og varer 11 minutter

Peter Hesseldahl fortæller om nøjsom innovation og Kina
Læs mere på projektets hjemmeside  nøjsommeløsninger.dk
Nøjsomme løsninger i Indien Download rapport
Artikel om projektet i Berlingske Download artikel (PDF)
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg